Odoo image and text block

Państwa poczta e-mail nie działa!

Państwa poczta e-mail w domenie @zam.pl nie działa?

 • Jeśli korzystają Państwo z programu pocztowego (np. Thunderbird, Outlook Express)

Prosimy uprzejmie by sprawdzić:

1. Czy program pocztowy jest poprawnie skonfigurowany.

 • wprowadzony jest poprawy adres e-mail i hasło

 • skonfigurowano POP
  połączenie nieszyfrowane:
  - Serwer poczty przychodzącej : pop3.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer: ns0.ovh.net - Port przychodzący : 110
  - Serwer poczty wychodzącej : smtp.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer : ns0.ovh.net - Port wychodzący : 587 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)
  połączenie szyfrowane:
  - Serwer poczty przychodzącej : ssl0.ovh.net - Port przychodzący : 995
  - Serwer poczty wychodzącej : ssl0.ovh.net - Port wychodzący : 465 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)

2. Czy wiadomości nie przychodzą i nie wychodzą również na serwerze.

 • Należy zalogować się do poczty na stronie www.poczta.zam.pl wpisując adres e-mail oraz hasło.

 • Sprawdzić czy wiadomości przychodzą i wychodzą z poczty.

JEŚLI POCZTA NIE DZIAŁA

JEŚLI POCZTA DZIAŁA

 • Należy opróżnić kosz i spróbować ponownie
 • Problemu należy szukać w programie pocztowym

JEŚLI POCZTA JUŻ DZIAŁA

 • Należy ustawić w programie pocztowym aby wiadomości były kasowane z serwera, lub usuwać je ręcznie, problem wynikał z przekroczenia limitu poczty na serwerze.

JEŚLI POCZTA DALEJ NIE DZIAŁA

 • Należy sprawdzić ilość wiadomości w skrzynce odbiorczej oraz sprawdzić:

3. Czy otrzymali Państwo wiadomości e-mail o zawieszeniu usługi (koniec abonamentu, przekroczone limity, itp.)

4. Czy nie opłacili Państwo abonamentu za usługi.

Jeśli nie prosimy o kontakt z nami:
tel: 784 494 222
 

Prosimy uprzejmie by sprawdzić:

1. Czy po opróżnieniu kosza i spróbowaniu ponownie poczta działa.

JEŚLI POCZTA JUŻ DZIAŁA

 • Należy usuwać wiadomości z serwera, problem wynikał z przekroczenia limitu poczty na serwerze.

JEŚLI POCZTA DALEJ NIE DZIAŁA

 • Należy sprawdzić ilość wiadomości w skrzynce odbiorczej oraz sprawdzić:

3. Czy otrzymali Państwo wiadomości e-mail o zawieszeniu usługi (koniec abonamentu, przekroczone limity, itp.)

4. Czy nie opłacili Państwo abonamentu za usługi.

5. Czy jest wysyłana odpowiedź serwera na wiadomości wysłane do Państwa. Jeśli jest wysyłanz odpowiedź, proszę przesłać jej treść na nasz adres e-mail.

Jeśli nie prosimy o kontakt z nami:
tel: 784 494 222